Home
Actueel
Gedragsregels
Competitiereglement
Wintercompetitie
Clubkampioenschappen
Zomercompetitie
Vrijdagmiddagbridge
Fotoalbum
Jaarprogramma
Bestuur
Ledenlijst
Contributie
Interessante links
afmelden/Contact TC


Sinds 1 september 2009 waren er
bezoekers op deze site

 

Competitiereglement

 

GANG VAN ZAKEN OP DE SPEELAVOND

De speelavond, zijnde WOENSDAGAVOND, begint om 19.30 uur. De leden worden verzocht tien minuten voor het begin aanwezig te zijn. Indien op een avond je eigen partner verhinderd is, moet eerst bekeken worden of een lid van de eigen club beschikbaar is. 

 AFMELDEN

Om ervoor te zorgen zorgen dat elk lid van de TC de mail ontvangt over een afmelding, is er een makkelijk te onthouden mail adres gemaakt (tc@bcneer.nl) dat ervoor zorgt dat de mail wordt doorgestuurd naar ieder TC lid.

Samengevat zijn dus de afmeldregels:

1. Afwezigheid vermelden in het schrift.

2. Tot uiterlijk woensdagmorgen 10:00 uur door een mail naar: tc@bcneer.nl

3. Tot uiterlijk woensdag 17:00  door te bellen naar: Harrie Peeters (06-31687324),  Gerrit Derikx (06-29534401), of Jos Linssen (06-20178304)

 

 

BC Neer kent de volgende competities                

1.      Winter competitie bestaande uit 3 rondes van 7 zittingen

2.      Ladder competitie bestaande uit 2 rondes van 7 zittingen

3.      Zomer competitie bestaande uit een aantal zittingen voor de beschikbare speeldagen

4.      Vrije zittingen


Algemene wedstrijd bepalingen voor winter, ladder en zomer competitie.                        

1.      Het behaalde aantal matchpunten van elke zitting wordt omgerekend in percentages.

2.      Indien een paar verhinderd is wordt een vervangende score toegekend. Scores bij afwezigheid: 1e keer max. 52,5%, 2e keer max. 50%, 3e keer max. 47,5%, met in alle gevallen of het eigen gemiddelde.

3.      Alle scores met een gelegenheidspartner worden meegeteld, indien men minder dan de helft van de zittingen per ronde,  scores met eigen partner heeft behaald. Heeft men de helft of meer scores met eigen partner, dan worden de invaller scores niet meegeteld.

4.      Correcties t.a.v. afwezigheid, worden na de laatste zitting in de competitie eindstand (handmatig) verwerkt.

5.      Heeft men in zijn totaliteit in minder dan de helft van de zittingen scores behaald. (eigen scores + scores met een invaller), dan eindigt men in de betreffende ronde als (gedeelde) laatste.

6.      Invallers kunnen competitiespelers zijn uit de eigen competitie (combiparen), invallers uit de vereniging of buiten de vereniging.

7.      De indeling van de zitting indeling wordt willekeurig bepaald door de computer

 

Winter competitie bepalingen                 

1.      Aan het eind van elke competitie, over zeven ronden, wordt berekend welke paren promoveren en welke paren degraderen in deze competitie. Het aantal paren dat degradeert c.q. promoveert wordt bepaald door het aantal paren in een lijn.

·        Bij 11 paren of minder:   2 paren

·        Bij 12 t/m 15 paren:        3 paren

·        Bij 16 t/m 19 paren:        4 paren.

2.      Indien gewenst kan de Technische Commissie voor aanvang van een competitie bepalen, dat een afwijkend aantal paren zal promoveren of degraderen. Dit zal b.v. het geval zijn, indien door omstandigheden een lijn over- c.q. onderbezet is.

3.      Indien er in beide lijnen een stilzittafel is spelen de betreffende paren uit de A- en de B-groep tegen elkaar in de C-lijn. De resultaten worden meegenomen in de stand van de zitting.

4.      Bij de plaatsing van een combipaar wordt in als volgt uitgevoerd:

a.      Spelen of speelden de partners in deze competitieronde in de zelfde lijn, dn worden ze in de betreffende lijn ingedeeld.

b.      Anders worden de A- en de B-speler ingedeeld volgens de formule: Is Som(rang speler A + rang speler B) < 1/2( aantal paren lijn A + aantal paren lijn B) dan volgt indeling in de A-lijn, anders in de B-lijn. Met de rang wordt in deze formule bedoeld de rangschikking in de voorafgaande competitieronde.

                             

Ladder competitie bepalingen

1.      De startvolgorde van een ladder competitie wordt bepaald door de eindstand van de                     voorafgaande wintercompetitie.

2.      De paren worden verdeeld over 2 lijnen conform de actuele stand in de competitie. Voor               deze lijnen zijn de reglementen 3 en 4 van de winter competitie van toepassing.

3.      Is een paar in de eerste zitting(-en) afwezig, dan zal dat paar in de volgende ronde in de             zelfde competitie worden ingedeeld.

 

Vrije zittingen

         Te bepalen door de Technische Commissie

 

Zomer competitie bepalingen

1.      Volgorde per zitting wordt bepaald door  nummer trekking.

2.      Competitie wordt gespeeld in één lijn.           

 

Clubkampioen 

1.      Welk paar clubkampioen is in een jaar, wordt bepaald door prestaties geleverd in de wintercompetitie en de laddercompetitie. Van elke ronde van die wintercompetitie en elke ronde van de laddercompetitie wordt een eindstand opgemaakt. Op basis van die eindstanden worden punten toegekend volgens onderstaande tabel en conform het aantal paren in de A of B groep. Het paar dat in totaal de meeste punten heeft is het kampioenspaar.

  

voor de puntentabel klik hier

2.  alleen paren, die aan alle ladder- en winter competities hebben deelgenomen, komen in               aanmerking voor het clubkampioenschap.    

 

 

Slemkampioen               

1.      Op basis van het totaal aantal behaalde slems van de in wintercompetitie en ladder competitie (kleine slem 1 punt, grote slem 2 punten), verminderd met het aantal niet behaalde slems (kleine slem -1 punt, grote slem -2 punten) wordt de slem kampioen berekend. Bij gelijke stand bepaald de totale behaalde score behaald bij de slems de eindstand (PC berekening).